Paskelbimo data

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

SAUSIO - VASARIO MĖN. kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/Kaune:

Pavadinimas

Trukmė, val.

Data

ELEKTROS SEKTORIUJE:

Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC

7

2019-01-22

2019-02-21

Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose

M-138-15-EMC

6

2019-01-24

2019-02-22

Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC

3

2019-01-24

2019-02-22

Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas M-138-15-EMC

4

2019-01-24

2019-02-22

DUJŲ SEKTORIUJE:

Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC

6

2019-01-22/23

2019-02-19/20

Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos

M-164-17-EMC

8

2019-01-22/23

2019-02-19/20

Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC

4

2019-01-22/23

2019-02-19/20

Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC

2

2019-01-22/23

2019-02-19/20

ŠILUMOS SEKTORIUJE:

Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC

6

2019-01-09/10

2019-01-28/29

2019-02-25/26

Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2019-01-09/10

2019-01-28/29

2019-02-25/26

Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC

4

2019-01-09/10

2019-01-28/29

2019-02-25/26

Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2019-01-09/10

2019-01-28/29

2019-02-25/26

Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC

5

2019-01-08

2019-02-19

Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai

M-095-13-REMC

6

2019-01-09

2019-02-19

Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas M-095-13-REMC

6

2019-01-11

2019-02-20

Prašome registruotis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Sertifikavimo skyriaus specialistę

Rositą Guzaitienę, tel. +370 688 91361

El. paštas rosita.guzaitiene@emclt.lt