MŪSŲ ISTORIJA

Siekiant kelti elektrinės, elektros ir šilumos tinklus eksploatuojančių, o taip pat statybos–montavimo darbus atliekančių darbuotojų kvalifikaciją 1964 m. lapkričio 17 d. Energetikos ir elektrifikacijos valdyba priėmė sprendimą steigti mokymo centrą ir nuo 1964 m. gruodžio 1 d. pradėti organizuoti mokymus.

1964 m. gruodžio 23 d. vyr. energetikos ir elektrifikavimo valdybos viršininkas nurodė informuoti energetikos ir elektrifikavimo įmones ir organizacijas, kad vyr. valdyba organizuos energetikos ir elektrifikavimo darbuotojų kursus, o nuo 1965 m. sausio 4 d. buvo pradėtos komplektuoti ir mokymų grupės (eletromonterių-statybininkų, elektros perdavimo linijų eksploatacijos elektromonterių, vietinių relinių tarnybų monterių ir energetikos realizavimo žemės ūkyje inspektorių). Taip dabartinis VšĮ Energetikų mokymo centras, 1964 m. pradėjo savo veiklą kaip Mokymo kombinatas.

Vėliau, 2001 m. įmonė buvo įregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre kaip VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras ir išplėsta geografiškai didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje).

Galiausiai, 2014 m. spalio 31 d. siekiant tiksliau atspindėti geografinį paslaugų teikimą ir pačias paslaugas, įmonė buvo pervadinta dabartiniu vardu VšĮ Energetikų mokymo centras (toliau EMC).

Iki 2017 m. rugpjūčio mėn. EMC priklausė Lietuvos energijos (dabar „Ignitis“) įmonių grupei. EMC finansiniai rezultatai ir teikiamų paslaugų spektras sudarė galimybę įmonei „Lietuvos energija“ parduoti pelningai veikiančią veiklą, todėl 2017 m. rugpjūčio 14 d. dalininko teisės buvo perleistos privačiam kapitalui.

Misija

Organizacijų vertės didinimas, vystant kompetencijas ir teikiant ekspertines paslaugas.

Vizija

Tapti pagrindiniu organizacinio vystymo partneriu energetikos, statybos ir pramonės sektorių įmonėms.

Tikslai

 • Sukurti didžiausią pridėtinę vertę kiekvienam klientui.
 • Laiku ir tinkamai išpildyti kliento lūkesčius.
 • Išlikti stipriausia mokymo ir sertifikavimo įstaiga Lietuvoje.

EMC teikiamos paslaugos:

MOKYMAI / KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS:

 • Beveik 300 tęstinio formalaus profesinio ir neformalaus mokymo programų
 • Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai (seminarai)
 • Statybos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai (seminarai)

SERTIFIKAVIMAS:

 • Energetikos darbuotojų atestavimas (elektros, šilumos, dujų ir naftos sektoriuose)
 • Suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas (metalas, plastikas ir armatūros strypai)
 • Statybos inžinierių atestavimas (profesinių žinių vertinimas: mechanikos ir elektrotechnikos darbai)
 • Vadybos sistemų sertifikavimas

LABORATORIJA:

 • Pastatų sandarumo bandymai
 • Energinio naudingumo sertifikavimas
 • Gruntų laboratoriniai tyrimai
 • Metalinių ir plastikinių gaminių suvirinimo siūlių ardomieji bandymai ir tyrimai