Paskelbimo data

2018-11-20 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (NAB) priėmė sprendimą dėl VšĮ Energetikos mokymo centras (EMC) Sertifikavimo skyriaus akreditavimo srities išplėtimo ir akreditavimo patvirtinimo.

Dabar mes akredituoti :

  • Elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos energetikos sektorių darbuotojų.
  • Suvirintojų (EN ISO 9606-1:2017), suvirinimo operatorių (EN ISO 14732:2013), plastikinių vamzdžių suvirintojų sertifikavimas (EN 13067:2013), slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių specialistų kvalifikacijos patvirtinimas pagal Slėginės įrangos techninį reglamentą, kuriuo perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES.