Paskelbimo data

Pasikeitimai „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“ darbuotojų kvalifikaciniams reikalavimams, kurie įsigalios nuo 2020 m. gegužės 1 d. Tai reiškia, jog balandis yra paskutinis mėnuo, kuomet AK ir VK kategorijoms energetikos darbuotojai gali naujai atestuotis nors ir yra nebaigę formalių mokymų.

  1. Norintys naujai atestuotis AK, VK kategorijai darbuotojai, neturintys elektrotechninio išsilavinimo, turi būti baigę elektros ir energijos švietimo posričio formaliojo profesinio mokymo programas (neužskaitoma technologijų mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimas, jei diplome yra elektrotechnikos žinių įvertinimas). Energetikos darbuotojų atestavimas ->
  2. Pradinei (PK) kategorijai atestuotis gali darbuotojai, baigę elektrotechnikos darbuotojams skirtas neformaliojo mokymo programas (16 val. žemos įtampos elektros įrenginiuose; 40 val. įrenginiuose be įtampos apribojimo). Energetikos darbuotojų atestavimas ->
  3. Jau įgiję atitinkamas kategorijas darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka naujai patvirtintų „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius“ reikalavimų, gali būti toliau periodiškai atestuojami, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. sausio 1 d. (svarbu atkreipti dėmesį į pažymėjimo galiojimo datą, pasibaigus pažymėjimo galiojimui, periodinio atestavimo vykdyti negalima, tada atestuotis reikėtų pagal 1 p. keliamus reikalavimus). Energetikos darbuotojų atestavimas ->
  4. Elektrinio suvirinimo darbus bus leidžiama atlikti asmenims, specialiai apmokytiems ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 9606-1 reikalavimus. Suvirintojų sertifikavimas ->

Daugiau informacijos galite gauti skambindami trumpuoju telefonu 1821 arba el. paštu info@emclt.lt.