Paskelbimo data

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu EMC pakoregavo mokymo procesą:

- teorinio mokymo dalis įgyvendinama nuotoliniu būdu;

- praktinio mokymo dalis įgyvendinama naudojant informacijos ir ryšio technologijų priemones ir/ar dalis praktinio mokymo dalis bus atidėta iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas.

Kylant klausimams dėl pakeisto mokymosi proceso, kviečiame kreiptis trumpuoju telefonu 1821 arba el. paštu info@emclt.lt.

Matydami aukštą EMC teikiamų energetikos darbuotojų atestavimo ir mokymo paslaugų poreikį mūsų klientams, mes nestabdome savo veiklos, pakoregavome paslaugų teikimo tvarkas pagal esamą situaciją ir užtikriname galimybę visas mūsų teikiamas paslaugas klientams gauti jiems patogiu būdu, tačiau laikantis visų nurodymų ir rekomendacijų.