VšĮ Energetikų mokymų centras (EMC) nuo 2014 m. vykdo suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimą. Šiuo metu EMC sertifikavimo skyrius teikia paslaugas suvirinimo darbuotojams, kurie pageidauja patikrinti, patvirtinti ar pratęsti kvalifikaciją. Suvirintojų sertifikavimas vykdomas vadovaujantis šių standartų reikalavimais:

• EN ISO 9606-1 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012)“;

• EN ISO 9606-2 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 2 dalis. Aliuminis ir aliuminio lydiniai (ISO 9606-2:2004)“;

• EN ISO 14732 „Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732:2013)“;

• EN ISO 17660-1 „Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-1:2006)“.

EMC Sertifikavimo įstaiga yra akredituota ir notifikuota įstaiga (NoBo 2800) suvirinimo darbuotų kvalifikacijos tikrinimui.

Paraiška suvirintojo ir/ar suvirinimo operatoriaus kvalifikacijos tikrinimui (EN ISO 9606-1; EN ISO 14732; EN ISO 17660-1) (docx)

Paraiška suvirintojo ir/ar suvirinimo operatoriaus kvalifikacijos tikrinimui su 2014/68/ES Slėginių indų direktyva (PED) (docx)

Papildoma informacija

Suvirintojo pagal EN ISO 9606-1 sertifikato pavyzdys (pdf)

Suvirinimo operatoriaus pagal EN ISO 14732 sertifikato pavyzdys (pdf)

Suvirintojo pagal EN ISO 9606-1 ir 2014/68/ES sertifikato pavyzdys (pdf)

Egzaminų centro reikalavimai (pdf)

Suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas. Bendrieji reikalavimai (pdf)

VšĮ Energetiko mokymo centro Sertifikavimo skyriaus akreditacija ir akreditavimo sritis

Notifikuotųjų ir paskelbtųjų organizacijų sąrašas NANDO

Apeliacijų ir skundų nagrinėjimo tvarka (pdf)

Kokybės politika (pdf)

Pasikeitimai "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse"

Daugiau informacijos:

El. paštas sertifikavimas@emclt.lt

Tel. nr. +370 611 18357