Statybos specialistų atestavimas yra privalomas visiems asmenims, siekiantiems įgyti statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Šios procedūros metu nustatomas asmens pasirengimas vadovauti statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą. Šios srities specialistų atestavimas vykdomas pagal STR 1.02.01:2017 nuostatus ir susideda iš dviejų egzaminų: profesinio žinių vertinimo (atlieka įgaliotos įstaigos) ir teisinių žinių vertinimo (atlieka VšĮ "Statybos sektoriaus vystymo agentūra").

Statybos darbai yra skirstomi į BENDRUOSIUS ir SPECIALIUOSIUS (STR 1.06.01:2016) statybos darbus.

VšĮ Energetikų mokymo centras (EMC) yra įgaliota organizacija, kuri pagal Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą (STR 1.02.01:2017), turi teisę tikrinti profesines žinias SPECIALIESIEMS statybos darbams.

EMC vykdo specialiųjų statybos darbų vadovų ir techninių prižiūrėtojų profesinių žinių vertinimą šiose srityse (pagal STR 1.06.01:2016):

D1-679 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vad... (lrs.lt)

Mechanikos darbai:

 • šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
 • šilumos gamybos įrenginių montavimas;
 • statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • dujų tinklų tiesimas;
 • statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Elektrotechnikos darbai:

 • elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas;
 • elektros tinklų tiesimas;
 • statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas;
 • statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Statybos darbų neįmanoma pradėti be projektavimo, kuris dažniausiai yra skirstomas į mažesnes projekto dalis.

Pagal LR Aplinkos ministerijos nuostatas, kiekviename projekte turi būti numatyti visi techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendimai. Už kiekvieną iš šių sričių yra atsakingas šios projekto dalies vadovas.

Šiuo metu EMC gali atlikti projekto dalių vadovų profesinių žinių vertinimą šioms dalims (pagal STR 1.04.04:2017):

 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
 • dujotiekio;
 • elektrotechnikos;
 • procesų valdymo ir automatizacijos;
 • šilumos gamybos ir tiekimo.

Daugiau informacijos:

El. paštas sertifikavimas@emclt.lt

Tel. nr. +370 645 15447

Sertifikavimo, atestavimo ir seminarų grafikai >>