Energetikos darbuotojų sertifikavimo grafikas

Energetikos darbuotojai sertifikuojami energetikos sektoriuose: elektros, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, šilumos ir naftos.

Regionas Data
Kaunas (Raudondvario pl. 168) 2024-04-16, 2024-04-19, 2024-04-23, 2024-04-26, 2024-04-30
Klaipėda (Tilžės g. 86) 2024-04-17, 2024-04-24
Panevėžys (J. Žemgulio g. 46) 2024-04-18, 2024-04-25
Šiauliai (A.J.Greimo g. 77) 2024-04-18, 2024-04-25
Vilnius (Ukmergės g. 369a) 2024-04-16, 2024-04-23, 2024-04-30

Energetikos darbuotojai sertifikuojami pagal sertifikavimo schemą, 2021 m. liepos 12 d. suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, nutarimo Nr. O3E-803.

Nacionalinis akreditacijos biuras 2015 m. gruodžio 30 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr.LA.05.004, liudijantį, kad VšĮ Energetikų mokymo centras Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos sektorių darbuotojų sertifikavimą.


Statybos specialistų atestavimo grafikas

Statybos specialistų atestavimo grafikas norintiems gauti/ papildyti SSVA kvalifikacijos atestatą

Paslauga Data Laikas Planuojama vieta (bus viena iš pateiktų)
Dokumentų peržiūra po konsultacijos 2024-05-20, 2024-05-21, 2024-09-23, 2024-09-24, 2024-11-25, 2024-11-26 30 min. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)
Profesinių žinių konstultacija 2024-05-15, 2024-09-18, 2024-11-20 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ELEKTROS SEKTORIUS) 2024-05-30, 2024-10-02, 2024-12-04 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS) 2024-05-31, 2024-10-03, 2024-12-05 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)

Prašome registruotis, rašyti el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Tel.: +370 645 15447
El. paštas: natali.gerbreder@emclt.lt


SSVA kvalifikacijos tobulinimo seminarai

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

Kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose

Pavadinimas Trukmė, val. Data
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: DUJOS
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos M-164-17-EMC 8 2024-04-26, 2024-05-24, 2024-06-20
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC 4 2024-04-26, 2024-05-24, 2024-06-20
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC 6 2024-04-26, 2024-05-24, 2024-06-20
Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC 2 2024-04-26, 2024-05-24, 2024-06-20
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
Norminių aktų reikalavimai priešgaisrinei saugai ir žaibosaugai M-138-19-EMC 5 2024-04-16, 2024-05-14, 2024-06-11
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas M-138-19-EMC 4 2024-04-16, 2024-05-14, 2024-06-11
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose M-138-19-EMC 6 2024-04-16, 2024-05-14, 2024-06-11
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M-138-19-EMC 3 2024-04-16, 2024-05-14, 2024-06-11
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-19-EMC 7 2024-04-17, 2024-05-15, 2024-06-12
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: MECHANIKOS DARBAI
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai M-139-19-EMC 6 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-19-EMC 6 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-19-EMC 6 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19
Šildymo sistemų modernizavimas M-139-19-EMC 4 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-19-EMC 5 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-19-EMC 6 2024-04-18, 2024-05-16, 2024-06-19

Prašome registruotis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 1821

Grafikų parsiuntimas PDF formatu