Pastatų sandarumo bandymų tikslas – nustatyti konkrečias, nesandarias pastato vietas. Tokie sandarumo bandymai atliekami siekiant įsitikinti statybos darbų kokybe, prieš pastato energinio naudingumo sertifikavimą arba atlikus pastato (jo dalių) modernizavimą.VšĮ Energetikų mokymo centro (EMC) laboratorijos specialistai vykdo pastatų sandarumo bandymus vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ir standarto LST EN ISO 9972 reikalavimais.Atliekant pastatų sandarumo bandymą:

  • Nustatome oro kaitos rodiklį;
  • Sužinome tiksliai kokio dydžio ir kur yra nesandarumo plotas;
  • Po bandymo pateikiame protokolus su visa reikiama informacija;
  • Esant pageidavimui, galime lokalizuoti nesandarias vietas.

VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorijos akreditacija ir akreditavimo sritis

Daugiau informacijos:

El. paštas sandarumas@emclt.lt

Tel. nr. +370 614 75702