Paskelbimo data

DĖMESIO! Atkreipkite dėmesį į pasikeitusią konsultacijų ir žinių vertinimo vietą.

VšĮ Energetikų mokymų centras yra įgaliota organizacija tikrinti statybos inžinierių profesines žinias vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu“.

Kviečiame kreiptis į mus dėl SPSC kvalifikacijos atestato gavimo/ papildymo.

Statybos specialistų atestavimas susideda iš dviejų dalių:

  • profesinių žinių vertinimas (egzaminas);
  • teisinių žinių egzaminas.

Energetikų mokymo centras (EMC) atestuoja:

  • projekto dalies vadovus;
  • specialiųjų statybos darbų vadovus.

Projekto vadovų ir statybos vadovų neatestuojame.

Energetikų mokymo centras (EMC) statybos specialistus atestuoja šiose srityse:

ELEKTROS SEKTORIUS:

Projekto dalys

(Projekto dalies vadovas):

☐ Elektrotechnikos (iki 1000 V/ 10 kV/ 35 kV/ 110 kV/ 330 kV/ 400 kV įtampos)

☐ Procesų valdymo ir automatizacijos

Darbo sritys

(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas

☐ Elektros tinklų (iki 110 kV/ 330 kV/ 400 kV) tiesimas

☐ Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas

☐ Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas

DUJŲ SEKTORIUS:

Projekto dalys

(Projekto dalies vadovas):

☐ Dujotiekio

Darbo sritys

(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Dujų tinklų tiesimas

☐ Statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas

ŠILUMOS SEKTORIUS:

Projekto dalys

(Projekto dalies vadovas):

☐ Šilumos gamybos ir tiekimo

☐ Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo

Darbo sritys

(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Šilumos tiekimo tinklų tiesimas

☐ Šilumos gamybos įrenginių (iki ….. MW galios) montavimas

☐ Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas

STATINIAI:

☐ Gyvenamieji pastatai

☐ Negyvenamieji pastatai

☐ Susisiekimo komunikacijos

☐ Inžineriniai tinklai

☐ Hidrotechnikos statiniai

☐ Kiti inžineriniai statiniai

Statybos specialistų atestavimo (SPSC) 2020 m. rugpjūčio mėn. grafikas:

Paslauga

Data

Laikas

Vieta

Teisinių žinių konsultacija

2020-08-18

antradienį

9 val.

Nuotoliniu būdu

Profesinių žinių konsultacija

2020-08-19

trečiadienį

9 val.

EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168

Profesinių žinių vertinimas

I dalis: testas prie kompiuterio

2020-08-20/21

(ketvirtadienį -

penktadienį)

nuo 9 val. iki 15 val.

EMC kompiuterinė salė:

Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai

Profesinių žinių vertinimas

II dalis: pokalbis su komisija

ELEKTROS SEKTORIUS

2020-08-26

trečiadienį

nuo 9 val.

EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168

Profesinių žinių vertinimas

II dalis: pokalbis su komisija

ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS

2020-08-27

ketvirtadienį

nuo 9 val.

EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168

Teisinių žinių egzaminas

2020-09-03

ketvirtadienį

9 val.

EMC, Vilnius, Jeruzalės g. 21

Prašome registruotis, rašyti el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiksime tel. +370 645 15447