Paskelbimo data

Pranešame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. pasikeitė VšĮ Energetikų mokymo centras  (toliau – Įstaiga) (juridinio asmens kodas: 111966614, registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 168, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) juridinio asmens registracijos adresas.

Be registracijos adreso pasikeitimo, kiti bendrovės rekvizitai (juridinio asmens kodas, PVM kodas, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, Įstaigos biurų adresai) nesikeičia ir išlieka tie patys.

Maloniai prašome visų suinteresuotų asmenų ateityje naudoti naująjį Įstaigos adresą.