EMC, viena didžiausių Lietuvoje šios srities įstaigų, siūlo šiuolaikinei energetikos rinkai pritaikytus mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus visiems energetikos darbuotojams, dirbantiems elektros, šilumos, naftos ir dujų sektoriuose, nepriklausomai nuo veiklos srities (eksploatavimas, vartojimas, įrengimas) ar parametrų.

Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintą energetikos darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą, visi energetikos įmonių vadovai ir inžinierių kategoriją turintys energetikos darbuotojai ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.

Įprastų energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo trukmė taip pat privalo būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per 3 metus.

Papildomą informaciją Jums suteiks: Tel. +370 645 15447 El. paštas kvalifikacija@emclt.lt

Sertifikavimo, atestavimo ir seminarų grafikai >>