Paskelbimo data

VšĮ Energetikų mokymų centras yra įgaliota organizacija tikrinti statybos inžinierių profesines žinias vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu“.

Kviečiame kreiptis į mus dėl SPSC kvalifikacijos atestato gavimo/ papildymo.

Statybos specialistų atestavimas susideda iš dviejų dalių:

  • profesinių žinių vertinimas (egzaminas);
  • teisinių žinių egzaminas.

Energetikų mokymo centras (EMC) atestuoja:

  • projekto dalies vadovus;
  • specialiųjų statybos darbų vadovus.

Projekto vadovų ir statybos vadovų neatestuojame.

Energetikų mokymo centras (EMC) statybos specialistus atestuoja šiose srityse:

ELEKTROS SEKTORIUS:

Projekto dalys(Projekto dalies vadovas):

☐ Elektrotechnikos (iki 1000 V/ 10 kV/ 35 kV/ 110 kV/ 330 kV/ 400 kV įtampos)

☐ Procesų valdymo ir automatizacijos

Darbo sritys(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas

☐ Elektros tinklų (iki 110 kV/ 330 kV/ 400 kV) tiesimas

☐ Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas

☐ Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas

DUJŲ SEKTORIUS:

Projekto dalys(Projekto dalies vadovas): ☐ Dujotiekio
Darbo sritys(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Dujų tinklų tiesimas

☐ Statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas

ŠILUMOS SEKTORIUS:

Projekto dalys(Projekto dalies vadovas):

☐ Šilumos gamybos ir tiekimo

☐ Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo

Darbo sritys(Specialiųjų statybos darbų vadovas):

☐ Šilumos tiekimo tinklų tiesimas

☐ Šilumos gamybos įrenginių (iki ….. MW galios) montavimas

☐ Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas

STATINIAI:

☐ Gyvenamieji pastatai

☐ Negyvenamieji pastatai

☐ Susisiekimo komunikacijos

☐ Inžineriniai tinklai

☐ Hidrotechnikos statiniai

☐ Kiti inžineriniai statiniai

Statybos specialistų atestavimo (SPSC) 2021 m. gruodžio mėn. grafikas:

Paslauga Data Laikas Vieta
Teisinių žinių konsultacija 2021-11-30 9 val. Nuotoliniu būdu
Profesinių žinių konsultacija 2021-12-01 9 val. Nuotoliniu būdu
Profesinių žinių vertinimas ELEKTROS SEKTORIUS 2021-12-08 nuo 9 val. EMC biuras (planuojama Kaune)
Profesinių žinių vertinimas ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS 2021-12-09 nuo 9 val. EMC biuras (planuojama Kaune)

Prašome registruotis, rašyti el. paštu mokymai@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiksime tel. +370 645 15447