Paskelbimo data

VšĮ Energetikų mokymų centras (EMC) yra įgaliota organizacija tikrinti statybos inžinierių profesines žinias vadovaujantis STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašu.

Kviečiame kreiptis dėl SSVA kvalifikacijos atestato gavimo/ papildymo ir dalyvauti profesinių žinių vertinime.

Primename, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. visas SPSC teikimas viešąsias paslaugas teikia VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA).

Energetikų mokymo centras atestuoja:

- ypatingojo statinio projekto dalies vadovus

- ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovus

- ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovus

- ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovus

Projekto vadovų ir statybos vadovų neatestuojame.

Energetikų mokymo centras (EMC) statybos specialistus atestuoja šiose srityse:

ELEKTROS SEKTORIUS:

Projekto dalys

☐ Elektrotechnikos (iki 1000 V/ 10 kV/ 35 kV/ 110 kV/ 330 kV/ 400 kV įtampos)

☐ Procesų valdymo ir automatizacijos

Darbo sritys

☐ Elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas

☐ Elektros tinklų (110 kV, iki 330 kV/ 400 kV) tiesimas

☐ Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas

☐ Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas

☐ Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas

DUJŲ SEKTORIUS:

Projekto dalis

☐ Dujotiekio

Darbo sritys

☐ Dujų tinklų tiesimas

☐ Statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas

ŠILUMOS SEKTORIUS:

Projekto dalys

☐ Šilumos gamybos ir tiekimo

☐ Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo

Darbo sritys

☐ Šilumos tiekimo tinklų tiesimas

☐ Šilumos gamybos įrenginių (iki ….. MW galios) montavimas

☐ Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas

STATINIAI:

☐ Gyvenamieji pastatai

☐ Negyvenamieji pastatai

☐ Susisiekimo komunikacijos

☐ Inžineriniai tinklai

☐ Hidrotechnikos statiniai

☐ Kiti inžineriniai statiniai

2023 metų balandžio mėnesio Statybos specialistų atestavimo grafikas:

Paslauga Data Laikas Vieta
Profesinių žinių konsultacija 2023-04-05 9 val. EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168
Profesinių žinių vertinimas ELEKTROS SEKTORIUS 2023-04-12 9 val. EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168
Profesinių žinių vertinimas ŠILUMOS/  DUJŲ SEKTORIUS 2023-04-14 9 val. EMC, Kaunas, Raudondvario pl. 168
Teisinių žinių mokymai Teisinių žinių egzaminas žiūrėti SSVA tinklalapyje www.ssva.lt - Savarankiškai registruotis www.ssva.lt

Prašome registruotis, kreiptis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiksime tel. +370 645 15447