Paskelbimo data

VšĮ Energetikų mokymo centras ir toliau auga, todėl 2024 m. pradedame su puikia žinia apie naują mūsų teikiamą paslaugą Statinių techninės priežiūros bei statinių kasmetinių apžiūrų vykdymas.

Tuo pačiu primename, jog LR Statybos įstatymas ir statybos techninis reglamentas nustato, kad statinių techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai.

Statinio techninė priežiūra – tai nuolatinis statinio būklės tikrinimas ir vertinimas. Jos tikslas – užtikrinti, kad statinys, jo būklė nekeltų pavojaus statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais ten esančių žmonių sveikatai, gyvybei arba aplinkai

Pagal galiojančius teisės aktus, statinio techninę priežiūrą, atsižvelgdamas į statinio kategoriją ir prižiūrėtojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, organizuoja arba pats statinio naudotojas ūkio būdu, arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją

Taigi, kviečiame patikėti šį atsakingą ir kvalifikacijos reikalaujantį darbą mums Tuomet Jums bus ir ramu dėl tikrai kokybiškai atliekamos apžiūros, ir dėl galimybės tuo metu atlikti daug svarbesnius jūsų organizacijos darbus.

Susisiekime ir aptarsime optimaliausius Jūsų pastatų priežiūros paslaugų variantus!