Paskelbimo data

Organizuojami mokymai pagal programą: „Atsakingų už radiacinę saugą (pirmą kartą), nemedicininės paskirties objektuose, naudojančiuose III-V pavojingumo kategorijos uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“.

Rugsėjo 16-19 d.d. planuojami mokymai, 24-25 d.d. planuojamas egzaminas.

Renkame grupę.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Violeta Matulaitienė

El. paštas violeta.matulaitiene@emclt.lt

Tel. 8 615 14292