Paskelbimo data

LR švietimo ir mokslo ministerija papildė EMC licenciją ir suteikė teisę vykdyti formalųjį tęstinį mokymą pagal Elektriko modulinę profesinio mokymo programą (v. k. T43071304) Vilniaus ir Kauno miestuose esančiuose biuruose.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Būtini reikalavimai: įgytas vidurinis išsilavinimas ir ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Norėdami prisijungti prie studijų programos, susisiekite el. paštu info@emclt.lt arba telefonu 1821.