Paskelbimo data

LR švietimo ir mokslo ministerijos leidimu EMC įgijo teisę vykdyti formalųjį tęstinį mokymą pagal šiuos mokymo programų modulius:

  1. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių talpyklų priežiūra ir jos organizavimas (v. k. 507110000);

Reikalavimai, norint mokytis: 5 metų darbo patirtis prižiūrint pavojingų medžiagų talpyklas.

  1. Darbo kėlimo kranais organizavimas (v. k. 507160004);
  2. Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas (v. k. 507160005);

Reikalavimai, norint mokytis: aukštasis ar jam prilygintas inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimas arba IV LTKS lygio modulio kompetencijas atitinkančios srities ar jai prilyginta kvalifikacija ir 5 metų kėlimo įrenginių operatoriaus (kranininko) darbo patirtis

Norėdami prisijungti prie studijų programos, susisiekite el. paštu info@emclt.lt arba telefonu 1821.