Siekiant nustatyti, ar įvairios konstrukcijos arba jų elementai yra pakankamai stiprūs, standūs, stabilūs ir turi visas reikiamas mechanines savybes, yra atliekami medžiagų, suvirintų sujungimų mechaniniai bandymai. Jų metu medžiagos, jungtys yra bandomos įvairiais ardomaisiais būdais ir stebimos jų savybės, atsparumas bei kokybė.

VšĮ Energetikų mokymo centro (EMC) laboratorijoje atliekami metalų suvirinimo siūlių, vamzdžių, termoplastikų sąrankų mechaniniai bandymai. Tikrinimai vykdomi siekiant įsitikinti gaminio kokybe, vykdant suvirintojų kvalifikacijos tikrinimą ar suvirinimo procedūrų aprašų tvirtinimą.

EMC laboratorija atitinka visus privalomus kriterijus ir siūlo šias ardomųjų bandymų paslaugas:

  • tempimo
  • lenkimo
  • smūginio tąsumo
  • laužimo
  • kietumo
  • suplojimo
  • plėtimo (vamzdžių)

Taip pat atliekame metalografinius (makro) tyrimus, cheminės sudėties spektrinę analizę, termoplastikų sąrankų suvirinimo siūlių bandymus.

VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorijos akreditacija ir akreditavimo sritis

Daugiau informacijos:

El. paštas laboratorija@emclt.lt

Tel. nr. +370 614 75702