VšĮ Energetikų mokymo centras (toliau – EMC) jau teikia geologijos ir grunto tyrimų paslaugas savo naujai įrengtoje laboratorijoje.

Geologijos ir grunto tyrimai atliekami prieš pradedant statybas, dar pastatų projektavimo stadijoje. Tyrimų rezultatai padeda nustatyti, kokie pamatai yra reikalingi tiriamame sklype, kokiomis savybėmis pasižymi sklype esantis gruntas ir ko ateityje galima tikėtis iš tokios grunto sudėties.

EMC geologijos laboratorijoje atliekami šie pagrindiniai gruntų fizinių savybių tyrimai:

- granuliometrinė sudėtis,

- gamtinis tankis ir drėgnis (vandens kiekio nustatymas),

- dalelių tankis,

- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas.

VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorijos akreditacija ir akreditavimo sritis

Daugiau informacijos:

El. paštas laboratorija@emclt.lt

Tel. nr. +370 614 75702