Energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu yra nustatomas pastato energijos suvartojimas. Kiekvienam pagal reglamentą įvertintam pastatui yra skiriama tam tikra energetinio naudingumo klasė (nuo A iki G) ir suteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas.

Energinio naudingumo sertifikatas reikalingas:

  • naujai statomiems pastatams
  • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 250 kvadratinių metrų
  • parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas

VšĮ Energetikų mokymo centro (EMC) laboratorijos specialistai vykdo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo darbus, vadovaudamiesi STR 2.01.02:2016 ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

VšĮ Energetikų mokymo centro laboratorijos akreditacija ir akreditavimo sritis

Daugiau informacijos:

El. paštas laboratorija@emclt.lt

Tel. nr. +370 654 28152