Nuolat ir sparčiai besikeičiančios technologijos bei naujausi mokslo išradimai tampa pagrindine priežastimi, dėl ko statybos sektoriuje dirbantys asmenys privalo ne tik įgyti atitinkamą kvalifikaciją, bet ir nuolat ją tobulinti. LR aplinkos ministerija yra numačiusi, jog atestuoti statybos inžinieriai, vadovaujantis STR 1.02.01:2017, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją ir išklausyti ne mažiau kaip 20 valandų kursų, atitinkančių jų specialybę.

VšĮ Energetikų mokymo centras (EMC) siūlo šiuolaikinei statybos rinkai pritaikytus kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurie yra suderinti su LR Aplinkos ministerijos ir VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) kvalifikacijos tobulinimo programomis.

Papildomą informaciją Jums suteiks: Tel. +370 645 15447 El. paštas kvalifikacija@emclt.lt

Sertifikavimo, atestavimo ir seminarų grafikai >>