VšĮ „Energetikų mokymo centras“ diegia e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimą

Nuo 2024 m. gegužės mėnesio VšĮ „Energetikų mokymo centras“ pradėjo įgyvendinti projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimo diegimas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ Nr. 02-033-K-0139.

Projekto tikslas – e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimo diegimas siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta elektroninė parduotuvė, kuri užtikrins pardavimus elektroniniu būdu. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Bendra projekto vertė 49 590 Eur, iš kurių 24 795 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto vykdymo laikotarpis 2024-05-31 - 2025-05-31.