Statybos specialistų atestavimo grafikas

Statybos specialistų atestavimo grafikas norintiems gauti/ papildyti SPSC kvalifikacijos atestatą

Paslauga Data Laikas Planuojama vieta (bus viena iš pateiktų)
Profesinių žinių konstultacija 2023-06-01, 2023-08-16, 2023-10-04, 2023-12-06 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ELEKTROS SEKTORIUS) 2023-06-07, 2023-08-23, 2023-10-11, 2023-12-13 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS) 2023-06-09, 2023-08-25, 2023-10-13, 2023-12-15 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Ukmergės g. 369a)

Prašome registruotis, rašyti el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Tel.: +370 645 15447
El. paštas: natali.gerbreder@emclt.lt


SPSC kvalifikacijos tobulinimo seminarai

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

Kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose

Pavadinimas Trukmė, val. Data
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: DUJOS
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos M-164-17-EMC 8 2023-07-10, 2023-08-25, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC 4 2023-07-10, 2023-08-25, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC 6 2023-07-10, 2023-08-25, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC 2 2023-07-10, 2023-08-25, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
110-400 kV įtampos oro linijų projektavimas M-091-19-EMC 12 2023-12-14
110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas M-091-19-EMC 10 2023-12-14
Norminių aktų reikalavimai priešgaisrinei saugai ir žaibosaugai M-138-19-EMC 5 2023-09-12, 2023-10-17, 2023-11-14, 2023-12-12
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas M-138-19-EMC 4 2023-07-10, 2023-08-11, 2023-09-12, 2023-10-17, 2023-11-14, 2023-12-12
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose M-138-19-EMC 6 2023-07-10, 2023-08-11, 2023-09-12, 2023-10-17, 2023-11-14, 2023-12-12
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M-138-19-EMC 3 2023-07-10, 2023-08-11, 2023-09-12, 2023-10-17, 2023-11-14, 2023-12-12
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-19-EMC 7 2023-07-12, 2023-08-09, 2023-09-13, 2023-10-18, 2023-11-15, 2023-12-13
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: MECHANIKOS DARBAI
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai M-139-19-EMC 6 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-19-EMC 6 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-19-EMC 6 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Šildymo sistemų modernizavimas M-139-19-EMC 4 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-19-EMC 5 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-19-EMC 6 2023-07-04, 2023-08-08, 2023-09-19, 2023-10-17, 2023-11-21, 2023-12-19

Prašome registruotis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 1821

Grafikų parsiuntimas PDF formatu