VšĮ Energetikų mokymų centras (EMC) nuo 2014 m. vykdo suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimą.

EMC Sertifikavimo skyrius yra akredituota įstaiga pagal LST EN ISO/IEC 17024:2012 ( pažymėjimo Nr. LA.05.004) reikalavimus ir teikia paslaugas suvirinimo darbuotojams, kurie pageidauja patikrinti, patvirtinti ar pratęsti kvalifikaciją, vadovaujantis standartais:

EN ISO 9606-1 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012)“;

EN ISO 14732 „Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732:2013)“.

EMC Sertifikavimo skyrius taip pat yra  notifikuota įstaiga (NoBo 2800) ir atlieka neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos patvirtinimą pagal slėginės įrangos direktyvos 2014/68/EU reikalavimus, vadovaujantis standartais EN ISO 9606-1; EN ISO 14732.

Paraiška dėl suvirintojo / suvirinimo operatoriaus kvalifikacijos tikrinimo (EN ISO 9606-1; EN ISO 14732; kai taikoma pažymėti Slėginės įrangos direktyvą 2014/68/EU) (docx)

R03 Suvirintojų ir suvirinimo operatorių darbuotojų sertifikavimas. Bendrieji reikalavimai (pdf)

Sertifikavimo skyrius teikia paslaugas suvirinimo darbuotojams, kurie pageidauja patikrinti, patvirtinti ar pratęsti kvalifikaciją, vadovaujantis standartais:

EN ISO 9606-2 „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 2 dalis. Aliuminis ir aliuminio lydiniai (ISO 9606-2:2004)“;

EN ISO 17660-1 „Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas.1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-1:2006)“.

Paraiška suvirintojo kvalifikacijos tikrinimui (pagal standartus EN ISO 9606-2; EN ISO 17660-1) (docx)

Papildoma informacija

Suvirintojo pagal EN ISO 9606-1 sertifikato pavyzdys (pdf)

Suvirinimo operatoriaus pagal EN ISO 14732 sertifikato pavyzdys (pdf)

Egzaminų centro reikalavimai (pdf)

VšĮ Energetiko mokymo centro Sertifikavimo skyriaus akreditacija ir akreditavimo sritis

Notifikuotųjų ir paskelbtųjų organizacijų sąrašas NANDO

Apeliacijų nagrinėjimo tvarka (pdf)

Skundų nagrinėjimo tvarka (pdf)

Kokybės politika (pdf)

Daugiau informacijos:

El. paštas suvirinimas@emclt.lt

Tel. nr. +370 678 19997