Energetikos darbuotojų sertifikavimo grafikas

Energetikos darbuotojai sertifikuojami energetikos sektoriuose: elektros, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, šilumos ir naftos.

Regionas Data
Kaunas (Raudondvario pl. 168) 2021-03-05, 2021-03-12, 2021-03-19, 2021-03-26
Klaipėda (Jurginų g. 1) 2021-03-03, 2021-03-10, 2021-03-17, 2021-03-24, 2021-03-31
Panevėžys (J. Žemgulio g. 46) 2021-03-04, 2021-03-10, 2021-03-18, 2021-03-25
Šiauliai (P. Cvirkos g. 77) 2021-03-04, 2021-03-10, 2021-03-18, 2021-03-25
Vilnius (Jeruzalės g. 21) 2021-03-03, 2021-03-09, 2021-03-10, 2021-03-16, 2021-03-17, 2021-03-23, 2021-03-30

Energetikos darbuotojai sertifikuojami pagal sertifikavimo schemą, 2019 m. birželio 28 d. suderinta su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, rašto Nr.2R-1996, sprendimo Nr. ISP-10

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr.LA.05.004, liudijantį, kad VšĮ Energetikų mokymo centras Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos sektorių darbuotojų sertifikavimą.


Statybos specialistų atestavimo grafikas

Statybos specialistų atestavimo grafikas norintiems gauti/ papildyti SPSC kvalifikacijos atestatą

Paslauga Data Laikas Planuojama vieta (bus viena iš pateiktų)
Profesinių žinių konstultacija 2021-03-10, 2021-06-09, 2021-09-08, 2021-12-01 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ELEKTROS SEKTORIUS) 2021-03-17, 2021-06-16, 2021-09-15, 2021-12-08 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS) 2021-03-18, 2021-06-17, 2021-09-16, 2021-12-09 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
Teisinių žinių konsultacija 2021-03-09, 2021-06-08, 2021-09-07, 2021-11-30 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)

Prašome registruotis, rašyti el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Tel.: +370 645 15447
El. paštas: natali.gerbreder@emclt.lt


SPSC kvalifikacijos tobulinimo seminarai

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

Kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose

Pavadinimas Trukmė, val. Data
ŠILUMA
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose kvalifikacijos kėlimo seminaras 6 2021-03-17, 2021-03-18
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: DUJOS
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos 8 2021-03-15, 2021-03-16, 2021-04-15, 2021-04-16
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai 4 2021-03-15, 2021-03-16, 2021-04-15, 2021-04-16
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas 6 2021-03-15, 2021-03-16, 2021-04-15, 2021-04-16
Suskystintos gamtinės dujos 2 2021-03-15, 2021-03-16, 2021-04-15, 2021-04-16
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
Norminių aktų reikalavimai priešgaisrinei saugai ir žaibosaugai 5 2021-03-18
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas 4 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-04-14, 2021-04-15
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 6 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-04-14, 2021-04-15
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas 3 2021-03-12, 2021-03-15, 2021-04-14, 2021-04-15
Statinių ir žemos įtampos elektros įrenginių kompleksinės apsaugos nuo žaibo ir viršįtampių poveikio projektavimas ir montavimas 5 2021-03-18
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) 7 2021-03-16, 2021-04-16
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: MECHANIKOS DARBAI
Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas 6 2021-03-17, 2021-03-18, 2021-04-21, 2021-04-22
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai 6 2021-03-22, 2021-04-27
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose 6 2021-03-17, 2021-03-18, 2021-04-21, 2021-04-22
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas 6 2021-03-17, 2021-03-18, 2021-04-21, 2021-04-22
Šildymo sistemų modernizavimas 4 2021-03-17, 2021-03-18, 2021-04-21, 2021-04-22
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys. 5 2021-03-22, 2021-04-26
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas 6 2021-03-19, 2021-04-23

Prašome registruotis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 1821