Energetikos darbuotojų sertifikavimo grafikas

Energetikos darbuotojai sertifikuojami energetikos sektoriuose: elektros, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, šilumos ir naftos.

Regionas Data
Kaunas (Raudondvario pl. 168) 2020-09-25
Klaipėda (Jurginų g. 1) 2020-09-23, 2020-09-30
Panevėžys (J. Žemgulio g. 46) 2020-09-24, 2020-09-30
Šiauliai (P. Cvirkos g. 77) 2020-09-24
Vilnius (Jeruzalės g. 21) 2020-09-22, 2020-09-29

Energetikos darbuotojai sertifikuojami pagal sertifikavimo schemą, 2019 m. birželio 28 d. suderinta su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, rašto Nr.2R-1996, sprendimo Nr. ISP-10

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr.LA.05.004, liudijantį, kad VšĮ Energetikų mokymo centras Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos sektorių darbuotojų sertifikavimą.


Statybos specialistų atestavimo grafikas

Statybos specialistų atestavimo grafikas norintiems gauti/ papildyti spsc kvalifikacijos atestatą

Paslauga Data Laikas Vieta
Profesinių žinių konstultacija 2020-11-18 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)
Profesinių žinių vertinimas. I dalis: testas prie kompiuterio 2020-11-19, 2020-11-20 nuo 9 iki 15 val. EMC Šiauliai (P. Cvirkos g. 77)
EMC Klaipėda (Jurginų g. 1)
EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Panevėžys (J. Žemgulio g. 46)
EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ELEKTROS SEKTORIUS) 2020-11-25 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)
Profesinių žinių vertinimas. II dalis: pokalbis su komisija (ŠILUMOS/ DUJŲ SEKTORIUS) 2020-11-26 nuo 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)
Teisinių žinių egzaminas 2020-12-03 nuo 9 val. EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)
Teisinių žinių konsultacija 2020-11-17 9 val. EMC Kaunas (Raudondvario pl. 168)
EMC Vilnius (Jeruzalės g. 21)

Prašome registruotis, rašyti el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Direktoriaus pavaduotoja Natali Gerbreder
Tel.: +370 645 15447
El. paštas: natali.gerbreder@emclt.lt


SPSC kvalifikacijos tobulinimo seminarai

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

Kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose

Pavadinimas Trukmė, val. Data
SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ SPECIALISTAMS: ELEKTROTECHNIKOS DARBAI
110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas 10 2020-09-24
110-400 kV oro linijų projektavimas 12 2020-09-22, 2020-09-23
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) 7 2020-09-30

Prašome registruotis el. paštu sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. 1821