Energetikos darbuotojų atestavimas

 
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS
 
      VšĮ „Energetikų mokymo centro” Sertifikavimo skyrius nuo 2013 m. rugpjūčio 29 d. vykdo energetikos darbuotojų atestavimą.
     Energetikos darbuotojai sertifikuojami pagal sertifikavimo schemą, 2017 m. balandžio 12 d. suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos (rašto Nr. 2R-1225, sprendimo Nr. 1SP-3). Ši schema atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. lapkričio 7 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-220 (Žin., 2012-11-10 Nr. 130-6581 (galiojanti suvestinė redakcija)) reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai” 8 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.
     Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2015 m. gruodžio 30 d. išdavė akreditacijos pažymėjimą Nr.LA.05.004, liudijantį, kad VšĮ „Energetikų mokymo centras" Sertifikavimo skyrius atitinka Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti elektros, šilumos, gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų, naftos sektorių darbuotojų sertifikavimą.
 
 
ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMO KVALIFIKACINIAI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

Energetikos darbuotojų atestavimo paslaugų įkainiai

Kokybės politika

Skundų ir apeliacijų tvarka

 
 
VšĮ „Energetikų mokymo centras”
Sertifikavimo skyrius
Tel.: 8 (5) 237 4577 
Mob. Tel.: 8 (645) 15447

El. p.sertifikavimas@emclt.lt