Ypatingo statinio specialistai

Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (elektrotechnikos darbai) profesinių žinių mokymas ir vertinimas

PROGRAMOS ŽYMUO: E-036-12-REMC
Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą elektrotechnikos srityje.
Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: visi statiniai ar jų grupės;
Darbo sritys: elektrotechnikos darbai: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizacijos.
 
Dokumentų formas rasite čia
Dokumentus prašome pateikti ne vėliau, kaip 30 dienų iki profesinių žinių vertinimo dienos. Dokumentus peržiūrai atsiųskite  el. paštu: sertifikavimas@emclt.lt. Patvirtinimą dėl dokumentų gavimo atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu per 10 darbo dienų.  Pasirašytus dokumentų originalus prašome pristatyti iki profesinių žinių vertinimo dienos.
Pretendento pateiktas prašymas su lydinčiais dokumentais bei profesinių žinių vertinimu perduodamas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos paskirta Atestavimo komisija priima galutinį sprendimą dėl Pretendento atitikimo keliamiems reikalavimams bei Kvalifikacijos atestato išdavimo.
Informaciją kada atsiimti paruoštus Kvalifikacijos atestatus galima rasti žemiau nurodytu adresu: http://www.spsc.lt/