Ypatingo statinio specialistai

Ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (mechanikos darbai) profesinių žinių mokymai ir vertinimas

PROGRAMOS ŽYMUO: E-038-14-REMC
Programos tikslas: įvertinti teorinį profesinį pasirengimą ir praktinį patyrimą statybos inžinierių, pretenduojančių įgyti kvalifikacijos atestatą mechanikos srityje.
Programos paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo,  ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas.
Statinių grupės: visi statiniai ar jų grupės (išskyrus branduolinės energetikos statinius);
Darbo sritys: mechanikos darbai: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki ... MW galios) ir tiekimo.
 
Dokumentų formas rasite čia
Dokumentus prašome pateikti ne vėliau, kaip 30 dienų iki profesinių žinių vertinimo dienos. Dokumentus peržiūrai atsiųskite  el. paštu: sertifikavimas@emclt.lt . Patvirtinimą dėl dokumentų gavimo atsiųsime Jūsų nurodytu el. pašto adresu per 10 darbo dienų.  Pasirašytus dokumentų originalus prašome pristatyti iki profesinių žinių vertinimo dienos.
Pretendento pateiktas prašymas su lydinčiais dokumentais bei profesinių žinių vertinimu perduodamas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos paskirta Atestavimo komisija priima galutinį sprendimą dėl Pretendento atitikimo keliamiems reikalavimams bei Kvalifikacijos atestato išdavimo.
Informaciją kada atsiimti paruoštus Kvalifikacijos atestatus galima rasti žemiau nurodytu adresu: http://www.spsc.lt/