Suvirinimas

Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programa

Mokymai skirti: parengti virintinių siūlių vizualinės kontrolės specialistą, kuris sugebėtų vertinti suvirinimo sujungimus atliktus įvairiais suvirinimo būdais prieš ir po suvirinimo, gebėtų naudotis suvirinimo sujungimų geometrijos matavimo ir tikrinimo prietaisais.

Savaiminiu būdu išugdyti gebėjimus nustatyti defektą  ir išlaikius programoje numatytą (baigiamąjį) egzaminą bei atlikus bandomąjį praktinį darbą, pripažįstami kaip virintinių siūlių vizualinės kontrolės kompetencija.

Mokytis gali: asmenys, kurie turi išduotą okulisto pažymą dėl tinkamo regėjimo.

Mokymo trukmė: 24 val.

Egzaminų  komisijai  teigiamai įvertinus  žinias  ir  praktinius  įgūdžius,   išduodamas virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) kompetenciją  patvirtinantis  EMC  pažymėjimas,  leidžiantis  atlikti VT1 vizualinę kontrolę.