Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Virš 1000V iki 35 kV įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas

Mokymosi metu pristatoma naujausia informacija apie vidutinės įtampos elektros įrenginius, elektros įrengimų, oro ir kabelių linijų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei dokumentaciją, būtiną eksploatuojant įvardintą elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrangą.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.