Energetiniai katilai

Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti vidutinio slėgio garo katilų (iki 4 MPa) ir vandens šildymo katilų (iki ir virš 110° C) priežiūros meistru.

Mokymų tikslas: apmokyti ir parengti vidutinio slėgio katilų priežiūros meistrą tinkamai ir saugiai aptarnauti, prižiūrėti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus ir šių katilinių vamzdynus bei vamzdynų armatūrą.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį išsilavinimą ir energetikos srities kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė: 74 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti vidutinio slėgio katilų priežiūros meistru ir prižiūrėti garo katilus (iki 4 MPa) bei vandens šildymo katilus (iki ir virš 110° C).