Energetiniai katilai

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas.

Programa skirta vidutinio našumo (iki 16 t/h) garo ir vandens šildymo (aukštesnės kaip 115 °C temperatūros)  katilų mašinistų mokymui.

Mokymų tikslas: parengti mašinistus, kurie mokėtų šiuos katilus kūrenti visomis kuro rūšimis, arba kietu ir skystu kuru, arba dujomis.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį bendrąjį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 480 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistu.