Kabelių linijos

Vidutinės įtampos kabelių movų montuotojas

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą

Programa skirta: elektrotechnikos sektoriuje dirbančiam personalui.

Mokymų tikslas: parengti vidutinės įtampos kabelių movų elektromontuotojus, kurie mokėtų 6-12 (24) kV įtampos kabelių linijose (KL) patikimai ir saugiai montuoti galines ir jungiamąsias movas bei patikimai jas prijungti prie įrenginių elektrotechninių išvadų ir OL laidų ir sugebėtų išsaugoti gamintojo gaminiams suteiktas savybes.

Mokytis gali: asmenys, turintys pagrindinį elektrotechninį išsilavinimą, žemos įtampos movų elektromontuotojo kompetenciją ir ne mažesnį kaip 12 mėnesių movų montuotojo darbo stažą.

Mokymų trukmė: 92 val. (su vieno gamintojo praktika).

Baigus mokymus pagal vidutinės įtampos kabelių movų elektromontuotojo programą išduodamas kabelių linijų elektromontuotojo kompetenciją patvirtinantis VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, leidžiantis 3 metus montuoti iki 12 (24) kV įtampos kabelių linijas.