Dujų energetika

Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio mokymo programa (260052301)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami šaltkalviai, sugebantys aptarnauti vidaus dujotiekių ir dujas deginančių įrenginių saugos, reguliavimo ir signalizacijos automatikos sistemas bei kontrolės matavimo prietaisus.

Mokymų trukmė: 134 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys pradinės kvalifikacijos (PK) elektrotechninį pradinį parengimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalviu“.