Dujų energetika

Veikiančių magistralinių dujotiekių suvirintojo mokymo programa (260052265)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami veikiančių magistralinių dujotiekių suvirintojai, sugebantys teisingai ir saugiai atlikti veikiančių magistralinių dujotiekių ir jų objektų – dujų skirstymo stočių, dujų apskaitos stočių, kompresorių stočių, dujų reguliavimo punktų – suvirinimo darbus.

Mokymų trukmė: 70 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį suvirintojo išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir  valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti veikiančių magistralinių dujotiekių suvirintoju“.