Dujų energetika

Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais, kurie turi iki 120 kW galios, eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052252)

Pagal šią mokymo programą ruošiami darbų vadovai, kurie sugeba teisingai ir saugiai organizuoti dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 KW galios eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 24 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali vadovauti  vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki i 120 kW galios eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.