Dujų energetika

Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais, tuirnčiais iki ir daugiau 120 kW galios, eksploatavimo vadovas (560071315)

Pagal šią mokymo programą yra rengiami vartotojų dujų sistemų su įrenginiais, turinčiais iki ir daugiau 120 kW galios, eksploatavimo vadovai, kurie moka teisingai ir saugiai eksploatuoti dujų sistemas – atlikti dujų paleidimą, techninę priežiūrą, matavimus, bandymus, gedimų diagnostiką ir remonto darbus. Taip pat suteikiama žinių, kurios yra reikalingos sertifikavimo įstaigoje laikant egzaminus vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimo vadovo teisėms gauti.

Mokymų trukmė: 95 val.

Mokytis gali: turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali vadovauti vartotojų dujų sistemų su įrenginiais, turinčiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios, eksploatavimo darbams ir taip pat atlikti pavojingus darbus su dujomis“.