Dujų energetika

Varinių vidaus dujotiekių lituotojo-montuotojo mokymo programa (260052247)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujotiekių lituotojai-montuotojai, sugebantys naudoti varinių vamzdžių litavimo ir montavimo įrangą ir įrankius, lituoti varinius vamzdžius ir vario lydinių jungtis, montuoti varinius vidaus dujotiekius.

Mokymų trukmė: 28 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir  valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti varinių vidaus dujotiekių lituotoju – montuotoju“.