Dujų energetika

Už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą atsakingas asmuo

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami asmenys, kurie nori įgyti ar atnaujinti savo įgūdžius ir žinias, reikalingas laikant egzaminus sertifikavimo įstaigoje asmens, atsakingo už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą, teisėms gauti.

Mokymų trukmė: 32 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštąjį techninį išsilavinimą.

Po mokymų išduodamas VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą. Darbuotojas gavęs pažymėjimą gali kreiptis į Sertifikavimo įstaigą dėl energetikos darbuotojo atestacijos.