Dujų energetika

Technologines dujas deginančių įrenginių operatorius (260052231)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami operatoriai, kurie moka teisingai ir saugiai valdyti, prižiūrėti įvairius technologinius, dujas deginančius įrenginius, ir jiems suteikiama žinių, reikalingų sertifikavimo įstaigoje laikant egzaminus asmens, atsakingo už vartotojo degiųjų dujų sistemos eksploatavimą, teisėms gauti.

Mokymų trukmė: 122 val.

Mokytis gali: Turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti technologines dujas deginančių įrenginių operatoriumi“.