Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Techninė sauga

Programa skirta darbuotojams, dirbantiems elektros įrenginiuose.

Techninė sauga – svarbi darbo politikos dalis, kurios tikslas – numatyti teisines ir organizacines priemones visuose darbo etapuose.

Mokymų metu dalyviai nagrinės techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimus. Vyks praktiniai užsiėmimai, bus demonstruojama vaizdinė medžiaga.

Trukmė 8 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.