Suskystintos naftos dujos

Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymo programa (260052239)

Programa skirta apmokyti ir parengti suskystintų naftos dujų degalinės operatorius tinkamai ir saugiai eksploatuoti suskystintų naftos dujų degalines.

Mokytis gali:  asmenys, sulaukę 18 metų, pasitikrinę sveikatą ir gavę atitinkamą medicininę pažymą.

Minimalus išsilavinimas: pagrindinis (vidurinis).

Suteikiama teisė: dirbti suskystintų naftos dujų degalinės operatoriumi.

Trukmė: 68 val. (2 sav.)

Teorinis mokymas:  40 val.

Praktinis mokymas darbo vietoje:  24 val.

Konsultacijos ir baigiamasis vertinimas: 4 val.

Teorinio mokymo metu besimokantieji išklauso apie suskystintų naftos dujų degalinės ir jos įrenginių konstrukciją, veikimą, reikalavimus saugiam eksploatavimui ir priežiūrai, būdingus gedimus ir darbo sutrikimus, įsisavina veiksmų tvarką, kaip suskystintų naftos dujų degalinė paleidžiama ir stabdoma, kaip atliekamas autotransporto užpildymas dujomis, kas daroma kai pastebima avarijos grėsmė, susipažįstama su vedama dokumentacija ir jos pildymu. 

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas pažymėjimas (kodas 3106), ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti suskystintų naftos dujų degalinės operatoriumi.