Dujų energetika

Suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinisto mokymo programa (260052240)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinistai, mokantys eksploatuoti stoties siurblius ir kompresorius, atlikti dujų perpylimo darbus.

Mokymų trukmė: 96 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių – kompresorių mašinistu“.