Dujų energetika

Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojo mokymo programa (260052242)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami suskystintų dujų balionų pildytojai, gebantys saugiai pripildyti balionus suskystintųjų dujų, žinantys suskystintųjų dujų savybes ir taip pat - apie suskystintųjų dujų pilstymo stoties įrenginius.

Mokymų trukmė: 78 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytoju“.