Dujų energetika

Suskystintų dujų pilstymo stoties šaltkalvio mokymo programa (260052241)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami šaltkalviai, gebantys saugiai eksploatuoti ir remontuoti suskystintųjų dujų pilstymo stočių įrengimus.

Mokymų trukmė: 156 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti suskystintų dujų pilstymo stoties šaltkalviu“.