Dujų energetika

Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052255)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovai, gebantys organizuoti automobilių suskystintųjų dujų sistemų įrengimo ir eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 80 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali vadovauti suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.