Vamzdynai ir slėginiai indai

Slėginių indų priežiūros meistras (560052403)

Ši programa skirta asmenims, kurie prižiūri įvairių slėginių indų naudojimą.

Mokytis gali: asmenys, turintis aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Mokymų trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti slėginių indų priežiūros meistru“.