Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius (be įtampos apribojimo) taisyklių komentaras

Mokymosi metu pristatoma informacija apie saugų darbų atlikimą eksploatuojant elektros įrenginius: elektros įrengimų, oro ir oro kabelių linijų bei kabelių linijų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, dokumentaciją, būtiną eksploatuojant įvardintus elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginius.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.