Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius (žemoje įtampoje) taisyklių komentaras

Mokymosi metu pristatoma informacija apie žemos įtampos elektros įrenginius, elektros įrengimų, oro ir kabelių linijų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei dokumentaciją, būtiną eksploatuojant įvardintą elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrangą.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.